Gratis kurs: Hvordan DU kan lykkes bedre som leder


Leder med suksess

I hver leksjon gir vi deg teori, eksempler og refleksjonsoppgaver som er til nytte i din lederrolle.

Velkommen på kurs!


Perly Kristiansen og Sylvi Helland