Webinar: Skap et miljø preget av psykologisk trygghet og velfungerende team

Det handler om å bygge en kultur...

 • der menneskene er i sentrum
 • der folk er trygge på hverandre og våger å være uenige
 • der folk våger å komme med kritiske uttalelser som blir tatt imot som et utgangspunkt for utvikling
 • der folk heier på hverandre og jobber mot felles mål

Psykologisk trygghet på en arbeidsplass gir et konkurransefortrinn!

 

Målgruppe: Primært ledere, men også andre interesserte kan melde seg på


TIPS! Meld på og betal for en, og flere kan benytte seg av denne ene påmeldingen ved å sitte i samme rom og dele skjerm.

companionship-picture-id580134648

Formålet med webinaret er å gi deg kunnskap slik at du kan skape et miljø preget av psykologisk trygghet og velfungerende team.


Sylvi Helland, som er foreleser, har jobbet med leder- og teamutvikling siden 2009. Siden 2013 har hun som intern HR-ressurs i en større norsk bedrift, vært med på å etablere og videreutviklet psykologisk trygghet i flere team. Hun har prøvet og feilet, men de siste årene har det vært en stor suksess!  Hun vil dele sine erfaringer med deg :-)


HR forvaltning er arrangør og mer informasjon om bedriften og psykologisk trygghet finner du på www.hrforvaltning.no. Der finner du bl.a. to blogger om tema fra webinaret.

TID OG STED

 • Tid: 02.09.2022 kl. 09.00-12.00
 • Varighet: ca 3 timer
 • Sted: På Teams – lenke blir sendt på e-post i god tid før kursstart

PRIS:  kr 1.950 pr. påmelding

NB! Det største utbyttet av webinaret vil du få, ved å delta sammen med flere i samme rom. Dere betaler kun for 1 påmelding.

PÅMELDINGSFRIST:  26.august 2022

PROGRAM

 • Hva som kjennetegner miljø preget av psykologisk trygghet
 • Ledelse i hverdagen
  • Ledelse og nyere forskning
  • Anbefalt lederstil
 • Utvikling av velfungerende team
  • Kjennetegn
  • Prosess og metode
 • Anerkjente metoder og verktøy
 • Spørsmål og avslutning

Legg inn ditt fulle navn og din e-post i feltene over og kryss gjerne av at du vil motta tips og relevante tilbud. Deretter meld deg på webinaret.

Straks det er gjort vil du motta mail fra oss med mer informasjon.

NB! Er det din arbeidsgiver som betaler, så svarer du ut mailen som blir sendt deg etter påmeldingen.


Med vennlig hilsen

Perly Kristiansen og Sylvi Helland

Tilbakemeldinger fra deltakere etter prosesser med å skape psykologisk trygghet:

 • Prosessen tok et kraftig byks fremover, etter at møteplassene ble definert
 • Vi er mye mer et team nå
 • Vi har blitt bedre kjent med hverandre
 • Føler meg mer inkludert
 • Mer bevisst på hvordan jeg kommuniserer
 • Jeg føler meg stolt av teamet mitt
 • Vi er blitt god på tilbakemeldinger
 • Kollegaer av meg har utfordret meg
 • Mer åpenhet i dialogen
 • Vi sparrer oftere med hverandre
 • Jeg føler at vi er blitt tryggere på hverandre
 • Vi er blitt mer konkrete og ærlige i tilbakemeldinger
 • Vi virker mer motivert i hele teamet
 • Jeg ser eksempler der vi er blitt tydelig på konkret ros
 • Ikke noe «huff fokus, ikke negativt fokus.
 • Virker som vi har mer tid til å høre på hverandre
 • Føler meg tryggere på at jeg kan bidra i teamet
 • Jeg har blitt tryggere på meg selv
 • Jeg får oftere ros - og jeg har selv gitt mer ros.
 • Jeg synes vi er mer sammensveiset.
 • Jeg er mindre redd for å si hva jeg mener.